Nieuw in EPC: hoger opwekrendement elektriciteit

Het rendement van de elektriciteitsopwekking, waarmee de EPC rekent, wordt verhoogd. Dit blijkt in het wijzigingsblad A1 van de NEN 7120. Deze wijziging is nog niet van kracht, maar we kunnen al wel vooruit kijken naar de gevolgen van deze wijziging.
Maar eerst het waarom. Binnen het kader van de EPC werd er tot nu toe (meer dan twintig jaar lang) van uitgegaan dat elektriciteit met een rendement van 39% wordt opgewekt. Dat rendement is te zien als het gemiddelde rendement van alle Nederlandse elektriciteitscentrales. Dat is dus een mix van kolencentrales, gascentrales en andere opwekkers zoals kernenergie en windmolens. Door de jaren heen is het gemiddelde rendement gestegen, door efficientere centrales en door een toenamen van duurzame wind- en zonneenergie. Logisch dus, dat het rekenrendement nu ook stijgt. Volgens het wijzigingsblad komt het rendement op 47%. Kortom, voor het opwekken van elektriciteit wordt straks een stuk minder primaire energie gerekend!
Wat gaan we daar in de EPC van merken? Alle apparatuur die elektriciteit verbruikt, weegt straks minder zwaar door in de EPC. Met name warmtepompen zullen wat gunstiger gaan scoren. Maar ook alle vormen van hulpenergie, ventilatoren en circulatiepompen zullen een kleinere impact op de EPC score hebben. Er zijn nog geen berekening mee gedaan, maar gezien de forse verhoging van het rendement van 39% naar 47%, verwacht bureau Kent dat deze effecten duidelijk merkbaar gaan zijn in EPC scores.
Elektrische verwarming zal een significante verbetering in de EPC score laten zien. Op dit moment is elektrische verwarming (of infraroodverwarming) nog geen optie voor woningen met een EPC van 0,4. Maar wanneer straks de eisen volgens BENG van kracht worden, voorziet bureau Kent wel mogelijkheden voor elektrische verwarming. Met het hogere rekenrendement voor elektriciteitsopwekking wordt die uitgangspositie nog sterker.
Voor PV panelen pakt de wijziging heel anders uit. Zonnepanelen wekken elektriciteit op en dat geeft een besparing op het primaire-energieverbruik van elektriciteitscentrales. Door rekenen met een hoger rendement is die besparing kleiner; dus levert hetzelfde PV paneel straks een kleinere verbetering van de EPC op. Daar staat wel iets tegenover: de vergoeding voor geexporteerde elektriciteit gaat omhoog. Nu is het nog zo dat alle stroom die meer wordt opgewekt dan het eigen verbruik, lager wordt gewaardeerd dan de stroom die wel op de eigen kavel verbruikt wordt. Straks geldt hetzelfde rendement voor zowel de zelf verbruikte PV-stroom als de geexporteerde PV-stroom.