Nieuwbouw aardgasvrij

Per 1 juli aanstaande vervalt de aansluitplicht voor aardgas voor nieuwbouwwoningen. Dit voornemen van de minister van EZ (de inwerkingtreding moet nog wel bekrachtigd worden door de Tweede Kamer) komt eerder dan verwacht, en maakt duidelijk hoeveel haast en ernst de overheid heeft. Op het congres over aardgasvrije nieuwbouw op 29 maart liet de programmadirecteur ook al heel duidelijk merken hoe zeer men het meent. Hij liet schema’s zien waarin tientallen procenten van de al ingediende en vergunde bouwprojecten worden omgezet naar gasloos. Duidelijk is dat het sentiment nu helemaal ‘aardgasvrij’ is. Is iedereen nu ook ‘om’? Nee, zo ver zijn we nog niet. Projectontwikkelaars hebben al geprotesteerd en ook de Vereniging Eigen Huis vindt het nu erg snel gaan en meldt dat huiseigenaren praktische zorgen hebben en zich afvragen wat het kost en hoe dat betaald moet worden.
Uiteraard zullen er kosten gemaakt moeten worden om nieuwbouw aardgasvrij te realiseren. Nederland is altijd een aardgasland geweest en de aanschafprijs van een combiketel is veel lager dan die van een warmtepomp; om een voorbeeld te geven. Aan de andere kant: dat is erg kort door de bocht gedacht. Gebouwen worden steeds energiezuiniger, de energiebehoefte voor ruimteverwarming neemt af en tegelijkertijd neemt die voor koeling toe. Wanneer de volgende stap gemaakt wordt, naar energieneutrale woningen met een zeer goed geisoleerde schil, is het de vraag of een centraal verwarmingstoestel nog wel nodig is. Dan kan infraroodverwarming, in combinatie met zonnecollectoren en PV, wel eens de beste oplossing zijn. Zowel qua energie-efficiency als qua investering.