Nieuwe BENG-regel koelcapaciteit

Per 1 juli geldt een nieuwe BENG-regel voor woningen: de koelcapaciteit moet aangetoond worden.
Bouwwereld schreef daarover: “Inmiddels is het overgrote deel van de nieuwbouwwoningen voorzien van een warmtepomp, en als een deel hiervan kampt met oververhitting, kan dit een groot probleem opleveren. Daarom is er in een update van de bepalingsmethode NTA 8800 voor gekozen om de vrijstelling van de TO-juli-eis wat minder soepel te maken. Om te voorkomen dat er een airco of warmtepomp wordt gebruikt met onvoldoende koelvermogen, moet worden aangetoond dat met de geïnstalleerde koeling het risico op oververhitting voldoende laag is. Dat kan door aan te tonen dat de verhouding glasoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak in orde is of dat de ramen op zuid, west en oost zijn uitgerust met zonwering, zonwerend glas of onder de schaduw van overstekken vallen. Die controle zal naar verwachting in de software worden geïntegreerd. Voldoe je dan nog niet, dan kan een vereenvoudigde controle-berekening worden gedaan volgens regels in een nieuwe bijlage in de NTA 8800:2024.’’
Softwarebouwer Uniec meldt in de releasenotes van 5 april over het risico op oververhitting: “Bij aanwezigheid van een koelinstallatie geldt niet langer automatisch een vrijstelling om aan de TOjuli eis te voldoen. De koelcapaciteit van de koelinstallatie moet aangetoond worden tenzij er wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden: TOjuli voldoet, er zijn weinig ramen (Aw / Ag;tot < 0,2) of er is sprake van een beperkte zoninstraling (zonwerend glas, zonwering of beschaduwing). Uniec 3 toetst deze voorwaarden en geeft aan als de koelcapaciteit aangetoond moet worden.”
In de nieuwste NTA 8800:2024 vinden we de precieze regels in paragraaf 5.7.1 en in de nieuwe bijlage AA: “vereenvoudigde bepaling van de koelbehoefte en de minimaal benodigde koelcapaciteit in woningen”. Het komt erop neer dat er drie opties zijn om de koelcapaciteit aan te tonen. Optie 1) is een dynamische koellastberekening. Die optie is veel werk; méér dan een complete BENG-berekening. Optie 2) is een vereenvoudigde bepaling van de koelcapaciteit volgens bijlage AA. Ook die optie vereist veel rekenwerk; er is nu nog niet bekend of deze in software verwerkt wordt. Optie 3) lijkt het eenvoudigst; er wordt gecheckt of het glasoppervlak voldoende klein is, of dat er genoeg zonwerende maatregelen worden toegepast. Deze optie is in software verwerkt. Helaas zullen er waarschijnlijk veel woningen zijn, die niet aan de voorwaarden volgens optie 3) voldoen. Dan is dus alsnog een ingewikkelder en uitgebreider berekening volgens optie 1) of 2) nodig.