Nieuwe tariefmogelijkheden bij EPC berekening

Om tegemoet te komen aan een steeds gevarieerder soort vragen van bouwopdrachtgevers, gaat bureau Kent in de komende tijd ervaring opdoen met twee soorten tarieven. Aanvragers van een offerte voor Bouwbesluitberekeningen zoals EPC, ventilatie, daglichttoetreding etcetera; kunnen kiezen tussen twee kostenmogelijkheden.

1 Een vast laag basisbedrag, extra werk tegen uurtarief

Opdrachtgevers waarbij het gebouwontwerp al redelijk vast ligt en die al vrij zeker zijn van de manier waarop de EPC bereikt gaat worden, bijvoorbeeld door afstemmen van het aantal PV-panelen aan het behalen van de eis, kunnen kiezen voor een lage basisprijs. Tegen een zeer aantrekkelijk basisbedrag wordt het complete bouwaanvraagrapport geleverd. Deze optie is ook interessant voor opdrachtgevers waarbij de EPC slechts een formaliteit is omdat de ambities veel verder reiken (passiefhuizen, NOM-woningen nulenergiegebouwen en dergelijke). Ook hier kan de formele bouwbesluitberekening snel en goedkoop geleverd worden. Ook in projecten (bijvoorbeeld CPO) waarbij woningen seriematig ontworpen en gebouwd worden kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Met dit basistarief is bureau Kent een van de aantrekkelijkst geprijsde EPC berekenaars op de markt. Wanneer in een later stadium het plan wijzigt of er om andere redenen aangepaste berekeningen nodig zijn, worden die met een vooraf afgesproken – en nog steeds aantrekkelijk – uurtarief in rekening gebracht.

2 Een vast bedrag voor het complete advies inclusief nazorg

Dit is tot nu toe de standaardmanier geweest waarop bureau Kent het werk aanpakte. Voor een vast bedrag werden en worden alle berekeningen en adviezen geleverd. U wilt een herberekening omdat het ontwerp wijzigt? Geen probleem, dat zit bij de prijs in. U bent een particuliere opdrachtgever en u wilt op zoek naar een optimum pakket aan maatregelen waarbij rekening gehouden wordt met uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Of u wilt een ruim aantal alternatieven met elkaar kunnen vergelijken qua effect op de EPC? Geen probleem dat hoort er allemaal bij. En later blijkt dat er toch een andere installatie in het gebouw komt met, bijvoorbeeld, een ander type warmtepomp? Ook geen probleem: de berekening wordt er op aangepast. Kortom: u betaalt één keer en daarna gaan wij door totdat u geen vragen meer kunt bedenken.

Colourful plastic mathematical numbers and symbols for use in teaching young children the basics of addition, subtraction, multiplication and division
Colourful plastic mathematical numbers and symbols for use in teaching young children the basics of addition, subtraction, multiplication and division

We vatten het nog een keer samen:

Wanneer u precies weet wat u wilt, geen behoefte heeft aan advies en het behalen van de EPC is een formaliteit: dan kiest u voor het advies met het vaste lage basisbedrag.

Wanneer u op zoek wilt naar de optimale maatregelen om aan de EPC-eis te voldoen en bij wijzigingen tijdens het ontwerpproces gratis aanpassingen en updates wilt: dan kiest u voor het complete advies tegen een vast totaalbedrag.