Nieuwe technieken opgenomen in NEN 7120

De boosterwarmtepomp en het ventilatierooster met elektrische voorverwarming staan op de nominatie om opgenomen te worden in de NEN 7120. Dat blijkt uit het ontwerp-aanvullingsblad dat op de website van NEN is te raadplegen.

booster warmtepompBeeld: Itho daalderop. Boosterwarmtepompen worden toegepast voor het produceren van warm-tapwater in woningen die aangesloten zijn op lage-temperatuur warmtenetten. De aanvoertemperatuur in deze warmtenetten is vaak geregeld volgens een stooklijn en met name in de zomermaanden niet hoog genoeg om warmwater te produceren met een afleverset. De boosterwarmtepomp lost dit probleem op, produceert warm water en benut daarvoor het warmtenet als bron. De ontwerpversie van de aangepaste NEN 7120 definieert de manier waarop de COP van de booster gemeten moet worden in het testlab. Ook geeft de ontwerpnorm aan hoe de stooklijn van het warmtenet van invloed zal zijn op de gemiddelde COP van de booster in de berekening.

Ook ventilatieroosters met een elektrisch element om ventilatielucht voor te verwarmen, komen in de norm. De rekenmethode bepaalt het elektriciteitsverbruik van de roosters zelf, en ook de vermindering van de naverwarming die nog nodig is. Daarbij wordt rekening gehouden met het afgiftevermogen, de drempeltemperatuur en de ventilatiecapaciteit van het rooster.

Een kleine maar interessante aanpassing betreft het opwekkingsrendement van elektriciteit. Dit stond sinds jaar en dag op 39%, maar wordt aangepast naar ruim 40%. De aanpassing is gunstig voor elektrische opwekkers, zoals warmtepompen, maar het effect op de EPC is klein.

Het is nog niet bekend wanneer de gewijzigde NEN 7120 van kracht wordt.