Nieuwe wijken zonder aardgas

Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer een wet gaat aannemen die niet langer verplicht dat nieuwe wijken op aardgas aangesloten moeten worden. De reden is helder: de gaswinning in Groningen moet sterk verminderd worden en de hoeveelheid groen gas die we in Nederland produceren is helaas onvoldoende om dat op te vangen. Wat zijn de alternatieven, wanneer nieuwe wijken niet met gas verwarmd kunnen worden?
dat zijn er veel: de warmtepomp aangesloten op bodemcollectoren of een buitenluchtunit, individueel of collectief. De biomassaketel. Elektrische verwarming, in combinatie met voldoende PV. Of een warmtenet, dat gebruik maakt van afvalwarmte, restwarmte of collectieve warmtepompen of biomassaketels. Een interessante situatie, vooral omdat iedere keuze voor en nadelen heeft. Met het wegvallen van gas is er geen uitgesproken goedkoopste oplossing meer, de investeringskosten zijn niet langer allesoverheersend. Er zal meer naar de totale levensduurkosten gekeken worden maar bovenal naar andere aspecten. Hoeveel ruimte neemt deze techniek in? Wat moet er organisatorisch gebeuren? Valt dit onder de warmtewet? Hoe gaat dit technisch werken en waar moet ik rekening mee houden?
Bureau Kent is opdrachtgevers graag van dienst met het meedenken over oplossingsrichtingen. Of dat nu een minimaal-installatieconcept voor een tiny house is, of een oplossing voor een groot vakantieverblijf met een hoog warmwaterverbruik.