Nieuwe zoneindelingsregels BENG

In de NTA 8800, waarmee we bijna energieneutrale gebouwen (BENG) gaan berekenen, staat een nieuwe regel voor het indelen van rekenzones. Die luidt dat binnen een rekenzone de specifieke interne warmtecapaciteit te hoogste een factor 3 mag verschillen. De reden is dat de warmtecapaciteit een grote invloed op BENG1 heeft. Daarom mogen delen van een gebouw met een zeer uiteenlopende thermische massa niet zonder meer in één rekenzone samengenomen worden. De factor 3 is redelijk ruim gekozen; bijvoorbeeld in de meeste woningen met een traditionele bouwwijze zal het niet nodig zijn om de woning in meerdere rekenzones op te splitsen. Maar voor bijvoorbeeld een gebouw met betonnen vloeren en dragend metselwerk met daarop een bovenste verdieping  in houtskeletbouw is opsplitsen wel nodig. Dan komen er aparte rekenzones voor de thermisch zware onderlagen enerzijds en de thermisch lichte topverdieping anderzijds.

In de huidige NEN 7120 hoeven gebouwdelen met een verschillende thermische massa niet opgesplitst te worden. In de norm daarvóór, de NEN 5128, moest opgesplitst worden als er tussen verschillende gebouwdelen een groot verschil in glaspercentage was.

Het combinatiegebouw, waarin zowel woonfuncties als utiliteitsfuncties voorkomen, verdwijnt. In dat geval zullen minimaal twee berekeningen nodig zijn: een voor het woongebouw en een voor het utiliteitsgebouw. Wanneer er in een dergelijk gebouw gemeenschappelijke ruimten door beide functies gebruikt worden (zoals een gezamenlijke entree), dan moet die gemeenschappelijke ruimte door middel van een denkbeeldige lijn verdeeld worden over de woon- en de utiliteitsfunctie.

Vakantiewoningen, woonarken en woonwagens moeten in het kader van BENG met dezelfde methode als gewone woningen doorgerekend worden. Momenteel geldt binnen het kader van de EPC voor deze bouwwerken een andere eis. Welke BENG-eisen voor deze bouwwerken gaan gelden is nog niet duidelijk; in de NTA 8800 wordt daarover gezegd dat de wetgever verschillende eisen kan opleggen.

Over zolders is de NTA specifieker geworden: wanneer een zolder met een vaste trap bereikbaar is, beloopbaar is en minimaal 150 centimeter hoog is, dan moet deze binnen de thermische zone  meegenomen worden.