NOM nieuwe huizen met oude problemen?

De eerste monitoringrapportage over Nul-op-de-meterwoningen is binnen. Het goede nieuws is dat het eerste (van vijf) gemonitorde project laat zien dat de woningen gemiddeld inderdaad evenveel verbruiken als ze opwekken. Een positief resultaat dus, en ook het feit dat er gemonitord wordt en de resultaten openbaar gemaakt is een compliment waard.

nulopdemeter

Maar er is ook minder goed nieuws: In de opgeleverde woningen werden luchtlekken aangetroffen (en verholpen). De ventilatiesystemen zijn niet altijd goed ingeregeld en produceren te veel geluid. En dat geeft te denken over de cultuur van bouwen in Nederland. Hoe is het mogelijk dat de betrokken bouwers en installateurs er nog steeds niet in slagen om problemen te voorkomen die al jaren lang spelen en bij iedereen bekend zijn? Hoe ‘serieus’ namen de betrokken bouwers en installateurs de Nul-op-de-meterprojecten waaraan ze werkten? Want, laten we eerlijk zijn, de geconstateerde problemen zijn onnodig en waren te voorkomen geweest met zorgvuldig ontwerpen, dimensioneren, aanleggen en inregelen. Waarom gebeurt dat nog steeds niet; zelfs niet in dit soort projecten?

In de EPC-adviezen probeert bureau Kent zoveel als mogelijk rekening te houden met constateringen uit de praktijk. De NEN 7120 is de theoretische grondslag van alle EPC berekeningen, maar tussen theorie en praktijk gaapt soms nog een kloof.