NTA8800 software in de steigers

De software voor BENG berekeningen staat in de steigers. Van Vabi is inmiddels een beta versie beschikbaar en van Uniec wordt de beta versie binnenkort verwacht. Op 26 mei wordt een online BENG congres georganiseerd, dat de aftrap vormt voor de laatste fase van voorbereidingen op het nieuwe energieprestatiestelsel.

Bureau Kent biedt berekeningen met de betaversie aan, aan klanten die zich op de nieuwe eisen willen voorbereiden en willen weten of hen hoe hun specifieke ontwerp past binnen  BENG. voor alle duidelijkheid: officiele cq geldige berekeningen zullen pas met ingang van 1 januari 2021 mogelijk en geldig zijn omdat binnen het BENG stelsel berekeningen moeten worden uitgevoerd en afgemeld door een gecertificeerd adviseur; en ook dat ”stelsel” wordt pas op die datum van kracht.