Nul-op-de-metermotieven

Steeds vaker willen klanten hun huis of gebouw ‘nul op de de meter’ uitvoeren. De eerste vraag die bureau Kent aan deze klanten stelt is: ‘waarom?’ Uit het antwoord dat dan volgt, blijkt de onderliggende motivatie van de klant. De motieven zijn in drie groepen in te delen, en iedere klant wordt geholpen op de manier die hem het best past.

Geld

Bij het merendeel van de klanten leeft de rationele gedachte: kan ik door slim te investeren en subsidies te benutten een pand realiseren dat zichzelf snel terugverdient en daarna zelfs wat oplevert? Deze klanten betrekken altijd de investeringskosten voor energiebesparende techniek in hun beslissing, evenals het resterende energieverbruik. Uiteindelijk wordt gekozen op terugverdientijd. De kale EPC is daarbij niet meer dan een richtlijn, want die rekent met gemiddelde bewoners, terwijl bureau Kent liever dicht bij de realiteit blijft. Voor de werkelijke terugverdientijd maakt het veel uit of bewoners vaak weg zijn, of juist veel thuis, om een simpel voorbeeld te geven. En natuurlijk wordt heel praktisch gekeken: hoeveel ruimte vraagt dit toestel, waar moet het komen te staan, en hoe zit het met onderhoud?

Milieu

Sommige mensen willen hun project op de wereld zetten zonder energierekening, en dus geen extra druk op het milieu leggen. Met andere woorden: geen CO2-uitstoot en geen verbruik van fossiele energie. Met heldere informatie laat bureau Kent de klant een eigen keus maken. Vanzelfsprekend kijkt de opdrachtgever die het voor het milieu doet breder dan alleen het thema energie. Vegetatiedaken, een ontwerp waarbij de woning opgaat in de omgeving, een aardwoning wellicht, het gebruik van natuurlijke materialen, biologisch bouwen en het benutten van regenwater dienen zich dan aan.

Techniek

Een deel van de opdrachtgevers is erg geïnteresseerd in techniek en is niet bang om voorop te lopen met het benutten van innovatieve oplossingen. Regelmatig zijn deze opdrachtgevers zelf techneut en zoeken een adviseur die hun taal spreekt en snel schakelt tussen kilowatt en kilowattuur. Deze klant durft zelf keuzes te maken, maar wil die wel baseren op de specifieke informatie en aandachtspunten die een deskundige als bureau Kent meegeeft. Bij deze klanten wordt langer doorgepraat over uitvoeringsdetails.