Nut gasloze wijk onduidelijk

Minister Blok heeft gasloze wijken laten onderzoeken, logisch want er worden steeds meer van deze wijken aangelegd. Het doel is vaak om een energiezuinige en/of CO2 neutrale wijk aan te leggen, en dat rechtvaardigt ook de wat hogere kosten voor de aanleg ervan. Maar: worden die energiebesparingsdoelstellingen behaald?

Bureau Kent probeert al enkele jaren een helder antwoord op deze vraag te krijgen. Begin 2013 bleek uit een eigen onderzoek bijvoorbeeld dat het energieverbruik in de gasloze wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur praktisch gelijk was aan dat in vergelijkbare wijken met gas. Er wordt dus geen energie bespaard en daarmee is het de vraag of de meerkosten voor dit soort wijken wel gerechtvaardigd zijn. Op zijn minst zou er meer en beter onderzoek nodig zijn naar de werkelijke energieprestatie van dit soort all-electric wijken. Opvallend was destijds dat de gemeente niet wist of de eigen ambitieuze doelstellingen gehaald waren en was zelfs niet op het idee gekomen om dat uit te zoeken. Uiteindelijk legde bureau Kent contact met de bewonersgroep die een redelijke steekproef hadden met gerealiseerde energieverbruiken.

Het door Blok geinitieerde onderzoek van CE geeft helaas geen antwoord op de basale vraag naar energieverbruiken in gasloze wijken. Simpelweg omdat er geen energieverbruiken opgevraagd zijn door de onderzoekers. Wat overblijft is een globale indruk, in sommige wijken denkt men dat de doelstelling behaald is, in andere geeft men toe dat men het niet weet. een heel andere vraag is hoe de ‘alternatieve’ energievoorziening in deze wijken functioneert. Daar is Blok vrij vaag over: De ervaringen met deze gasloze wijken zijn ”doorgaans” positief, schrijft hij. En: ”Op een enkele uitzondering na” zijn bewoners tevreden. En: ”In enkele projecten” waren de bewoners ontevreden. Over de gerealiseerde energieverbruiken, die niet onderzocht zijn, schrijft Blok: ‘De energetische prestatie van de gasloze wijken is ”doorgaans” conform verwachting’.