NZEB, ZEN of BENG?

In het afgelopen jaar overspoelden diverse initatieven rond energiezuinige gebouwen, met cryptische afkortingen als ZEN, BENG en NZEB ons. Het is tijd voor een overzicht, wat betekenen ze?

Beginnen we met BENG (bijna energie neutrale gebouwen). Dat zijn de wettelijke eisen die op termijn de eis waar we nu nog mee werken, de EPC, vervangt. Deze eis zal als opvolger van de EPC in het Bouwbesluit vastgelegd worden. Hoewel de BENG nog niet van kracht is, kunnen we er al wel mee rekenen door gebruik te maken van tussenresultaten uit de NEN 7120.

ZEN (zeer energiezuinige nieuwbouw) is de naam van een platform van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. Dat platform heeft als doel om ervaringen en kennis rond energiezuinige nieuwbouw te verzamelen. Binnen ZEN worden de BENG-eisen als maatstaf gebruikt. Daarmee is het ZEN-platform te beschouwen als gebruiker van BENG-eisen.

NZEB (nearly zero energy buildings) tenslotte is een rekentool. Zowel NZEB als BENG zijn ‘maatlatten’ voor de energiezuinigheid van gebouwen. NZEB is gebaseerd op het rekenmodel voor passieve gebouwen: PHPP. Wie wat dieper in de NZEB duikt, ziet verschillen en overeenkomsten met BENG. Beide energierekenmethodes komen met meerdere deelresultaten. Bij BENG zijn dat: de energiebehoefte voor verwarming en koeling, het primair energiegebruik voor alle gebouwgebonden functies en het aandeel duurzame energie. Bij NZEB zijn dat: de energiebehoefte voor verwarming, de energiebehoefte voor koeling, het zomercomfort, de primaire energiebehoefte en de hernieuwbare energie behoefte. BENG komt voort uit Europese wetgeving en heeft in die zin een internationale basis. Hetzelfde geldt voor NZEB, dat gebaseerd is op het internationaal gebruikte PHPP. BENG berekeningen zijn op dit moment nog wat omslachtig, omdat er eerst een EPC moet zijn en de deelresultaten vervolgens handmatig via een spreadsheet naar BENG-uitvoergetallen worden omgezet. Het NZEB rekenmodel heeft geen omzetting nodig, kan in een berekening meerdere varianten laten zien, geeft ook een indicatie van het zomercomfort en sluit aan op een tool voor kosten-batenanalyses.

Het gebruik van BENG en NZEB is vrijwillig, wettelijk is alleen de EPC verplicht.