Onduidelijkheid over NOM definities

Wat is een nul-op-de-meterwoning? Zo simpel als de vraag is; er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Soms leidt die onduidelijkheid tot begripsverwarring en probleempjes. Recent stond bureau Kent een klant bij. Die wilde een nul-op-de-meterwoning realiseren die binnen de definitie van één organisatie viel. Maar nadat er een àndere organisatie om een oordeel gevraagd werd, vond die tweede organisatie dat het toch géén nul-op-de-meterwoning was… Na bemiddeling en beargumentering bleek dit gelukkig oplosbaar.

Laten we wel wezen, de bedoeling die diverse organisaties hebben om de bouw van nul-op-de-meterwoningen te stimuleren, is natuurlijk goed. Maar het is jammer wanneer er verschillende definities gehanteerd worden waardoor klanten op het verkeerde been komen te staan. Bureau Kent is goed op de hoogte van de verschillende definities en kan helpen om een aanvraag de goede onderbouwing mee te geven.

Wie de verschillende definities hanteren? 1) De tijdelijke regeling hypothecair krediet, artikel 1c geeft een definitie voor nul-op-de-meterwoningen die wordt toegepast door hypotheekverstrekkers en vormt de basis voor een korting op de hypotheekrente.  2) De vereniging Stroomversnelling geeft het NOMkeur uit en dat is gerelateerd aan de energieprestatievergoeding (EPV). Zij gebruiken hun definitie die verder gebruikt wordt in de afrekening tussen woningcorporaties en huurders van NOMwoningen. 3) Als derde is er het nationaal energiebespaarfonds, dat verstrekt gunstige leningen voor Nul op de Meter woningen – die aan de definitie voldoet –  aan onder andere particulieren.