Pelletketel oplossing voor nieuwbouw

Bureau Kent en enkele opdrachtgevers en samenwerkingspartners verdiepten zich vandaag met een korte excursie in het onderwerp pelletketels. Bij Schipper Installatie in Huizen is een cascadeopstelling van twee 30 kW ketels met pelletreservoir (foto) bekeken. Deze toestellen (RTB van fabrikant NBE uit Denemarken) in werking zien geeft zoveel meer indruk en beleving dan de gegevens uit de folder! Ook is een 16 kW RTB pelletketel met pelletreservoir en boiler met heatpipe-collectoren bij een particuliere woningeigenaar bezocht.

rtb-pelletketels

Al met al geeft dit bezoek een zeer goed beeld van de toepassingsmogelijkheden van een pelletketel. En die zijn er, ook bij nieuwbouw! Kenmerk van de RTB is dat deze terug moduleert tot 1 kW en dus ook bruikbaar is in goed geïsoleerde woningen met een lage warmtevraag. Een randvoorwaarde/aandachtspunt heeft te maken met de opstellingsruimte. Deze ruimte moet goed geventileerd zijn (de ketel zuigt verbrandingslucht aan uit de ruimte). Ook moet rekening gehouden worden met de geluidsproductie van de compressor tijdens de dagelijkse reinigingscyclus. Voor opdrachtgevers met een vrijstaande woning die door de pellettechniek aangesproken worden, is er geen enkel beletsel om de ketel bijvoorbeeld in de berging of garage op te stellen.  Eigenaren van kleinere woningen of rijwoningen zullen even moeten nadenken over het realiseren van een geschikte opstellingsruimte.