Pelletketels interessant voor vrijstaande gebouwen

Bureau Kent berekent dat pelletketels vooral voor grote vrijstaande woningen een interessante optie zijn om in 2015 aan de EPC-eis van 0,4 te voldoen. Naast de pelletketel zullen aanvullende maatregelen op het gebied van isolatie, ventilatie en PV nodig zijn. De opstellingsruimte voor de pelletketel en -voorraad is bij vrijstaande woningen meestal redelijk eenvoudig te realiseren. Door een pelletketel te plaatsen, hoeft minder een beroep op PV-panelen gedaan te worden om de EPC-eis te halen. Vooral in grote woningen zal door de toepassing van een pelletketel het benodigde oppervlak aan PV-panelen fors afnemen. Dit kostenvoordeel kan de meerkosten van de pelletketel t.o.v. een gasketel compenseren. Uit de berekeningen blijkt verder dat het rendement op onderwaarde een zeer grote invloed op de EPC heeft. Voor toepassingen in nieuwbouwwoningen komen daarom vooral de pelletketels met de hoogste rendementen (tot circa 106%) in aanmerking.

ÖkoFEN PELLEMATIC SMART, ÖkoFEN PelletsheizungPelletketels zijn in de NEN 7120 nog niet beschreven. Daarom wordt de gelijkwaardigheidsverklaring van TNO gehanteerd. Deze benoemt twee trappen. Omdat de pelletketel geen fossiele energie verbruikt, wordt zeer eenvoudig aan de tweede trap met een EPC-eis van 0,4 voldaan. Om woningen en gebouwen met een slechte energetische kwaliteit te voorkomen te voorkomen, geldt daarnaast de eerste trap eis. Daarbij moet een EPC van maximaal 0,533 behaald worden met het werkelijke rendement op onderwaarde van de pelletketel. De rekenmethodiek voor beide trappen is geintegreerd in onlineprogramma uniec. Download voor meer info over pelletketels en andere technieken (PV en hybride verwarming) de infobladen van bureau Kent hieronder.

Fout: Contact formulier niet gevonden.