Praktijkopbrengst PV systemen verhoogd

De opbrengst van PV systemen ligt hoger dan lang is aangenomen. Het nieuwe kengetal voor de specifieke opbrengst is 875 kWh per kWp. En dat is 25% hoger dan het oude kengetal. De nieuwe vuistregel voor PV opbrengst is vastgesteld na onderzoek door de Universiteit Utrecht (UU) uit 2014.

Inventarisaties door de Stichting Monitoring Zonnestroom laten zien dat de werkelijke gemeten opbrengst 876 kWh/kWp was in 2012. In totaal is de opbrengst van 2,36 MWp aan geinstalleerd vermogen van ongeveer 600 PV-systemen geanalyseerd. Daar merkt de UU bij op dat de verdeling in opbrengsten breed was, hetgeen op een aantal slecht functionerende systemen duidt. Van de optimaal gepositioneerde systemen heeft de beste 5% een opbrengst van meer dan 1000 kWh/kWp. De onderzoekers beschouwen een orientatie op het zuiden, met een afwijking van minder dan 20 graden als optimaal. Voor de hellingshoek van het paneel is 20 tot 40 graden optimaal.

Dat opbrengstcijfers van PV systemen beschikbaar zijn en geanalyseerd en gepubliceerd worden, is zeer waardevol. Van vele andere technieken die gelden als duurzaam, denk aan WKO en warmtepompen worden praktijkprestaties niet of nauwelijks systematisch verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Dat is jammer, om de ontwikkeling naar een energie-efficiente maatschappij goed te kunnen sturen, is feedback met praktijkcijfers zeer waardevol en welbeschouwd onmisbaar. Bureau Kent vult EPC adviezen op basis van de NEN 7120 altijd aan met praktijkadvies op basis van de werkelijke gerealiseerde prestaties van duurzame-energiesystemen.