PVT panelen ontwikkelen door

PVT panelen integreren de functie van zonnecollector om warm water te produceren met die van PV-paneel. In de EPC-berekening volgens NEN 7120 is dit een standaard techniek. Een van de grote voordelen van deze integratie is dat het rendement van de PV-panelen stijgt doordat de achterliggende collector het paneel koel houdt.

pvt epcInmiddels blijkt uit een korte marktverkenning dat diverse leveranciers mogelijkheden zien om met verdergaande combinaties een nog grotere energiebesparing te bereiken. Fabrikant Solartech denkt met een opslagbuffer nog meer warmte nuttig te kunnen gebruiken. En Triple Solar produceert een gelijknamig paneel waarbij de warmte niet alleen direct benut wordt, maar ook indirect door deze als bron voor een warmtepomp te benutten. Interessante ontwikkelingen, waarbij aan te tekenen valt dat ieder concept moet passen binnen het gebouw waarin het toegepast wordt. Concreet betekent dit dat alle componenten van een dergelijk systeem op elkaar en op de vraag naar ruimteverwarming en warm tapwater afgestemd moeten. Of de besparing die in theorie mogelijk is, ook echt behaald wordt hangt dan af van een degelijke engineering en het is de vraag of de kosten daarvan opwegen tegen de opbrengsten. Hoe dan ook interessante techniek om dit verder uit te zoeken.