Saldering PV-stroom afgebouwd

Er is meer duidelijkheid over de manier waarop de saldering van de stroom die PV-panelen aan het net terugleveren, wordt afgebouwd. Nu worden de kilowatturen die in de zomer aan het net worden teruggeleverd nog weggestreept tegen de kilowatturen die in de winter worden verbruikt. De vergoeding voor teruggeleverde stroom is gelijk aan het tarief voor verbruikte stroom. Dat is de salderingsregeling. Minister Wiebes van EZ schrijft op 30 maart dat hij van plan is om die vanaf 2023 met ongeveer 10% per jaar af te bouwen tot nul in 2031. Salderen is steeds minder ‘nodig’ omdat door de dalende prijs van PV-panelen de terugverdientijd ervan rond de zeven jaar blijft liggen. Overigens betekent het afschaffen van de saldering niet dat de consument niets meer krijgt voor de opgewekte stroom. De energieleverancier zal voor de teruggeleverde elektriciteit nog steeds een vergoeding geven, maar die zal lager liggen dan het tarief voor verbruikte elektriciteit. Overigens zal dit teruglevertarief per energieleverancier verschillen. Voor consumenten die veel PV-stroom opwekken is het raadzaam om daar goed op te letten bij het kiezen van een energieleverancier. Hier gaan we niet verder op de kleine lettertjes in, we vermelden alleen nog dat er een plicht komt om een slimme meter te installeren (die is nodig om verbruikte en teruggeleverde stroom apart te meten) en dat er voornemens zijn over de tarieven energiebelasting en opslag duurzame energie.
PV-panelen zijn een zeer veel gebruikte maatregel om nieuwe woningen te laten voldoen aan de EPC-eis of zelfs om nul-op-de-meter te worden. Met name bij NOM woningen met veel zonnepanelen wordt het raadzaam om de energieleverancier op terugleververgoeding te selecteren. Bij bestaande woningen wordt PV veel toegepast om een aantrekkelijke groene hypotheek of energiebespaarlening te verkrijgen.