Scherpste EPC draagt bij aan goed bod

De vierde gemeente van Nederland verkocht een bestaand schoolgebouw in een openbare procedure. Potentiele kopers mochten een plan indienen om het pand om te vormen tot woningen. De ingezonden plannen bij deze aanbestedingsprocedure werden beoordeeld op zowel het financiele bod als op de duurzaamheidsscore. Een van de inzenders, een particuliere bouwgroep, vroeg bureau Kent om mee te denken over de mogelijkheden om goed te scoren op duurzaamheidsmaatlat GPR (voor 30% meetellend in de eindscore) en de energieprestatie EPC (die voor 10% meetelde in de eindscore).

En met succes! Bureau Kent wist een EPC van -0,30 aan te tonen; en dat bleek de winnende waarde in een veld met 17 indieners! De GPR score kwam op 8,7 en dat was een van de gunstigste. Qua totaalscore, dus inclusief het financiele bod, kwam deze particuliere bouwgroep als zevende uit de bus. Hoewel de aanbesteding niet met winst is afgesloten, kijkt bureau Kent tevreden terug.

Hoe wist Kent de EPC zo gunstig te krijgen? Want de opdrachtgever wilde het wel betaalbaar houden en het was niet de bedoeling om met onbetaalbare techniek te gaan werken. Laten we het zo zeggen: bureau Kent wist goed gebruik te maken van de manier waarop de aanbestedingsleidraad was geformuleerd. Interessant is verder de invloed van PV panelen op de GPR score. Zonnepanelen scoren goed op het thema energie. Maar op het thema materiaalgebruik blijken panelen behoorlijk belastend. Om daarin de beste uitgangspositie te krijgen, is onderbouwd gekozen voor moderne panelen met de laagste milieubelasting maar een hoog rendement. Hoeveel PV is optimaal? Boven een bepaald oppervlak heeft het toevoegen van extra PV geen zin meer. Ook dat werd goed uitgezocht, met als uitkomst dat ongeveer het halve dakoppervlak met panelen bedekt wordt.