Second Opinion op EPC

Wanneer u een EPC berekening heeft laten maken, maar het resultaat valt erg tegen, kunt u bij bureau Kent een second opinion aanvragen. Met de sinds 2015 aangescherpte eisen moeten er veel energiebesparende maatregelen genomen worden om aan de EPC-eis te voldoen. Maar soms worden er maatregelen over het hoofd gezien of wordt de berekening niet doordacht genoeg opgezet. De EPC van uw project wordt dan niet optimaal berekend en dat is zonde, want dan zullen er meer energiebesparende maatregelen genomen worden dan nodig zou zijn met een adequate EPC-berekening waarin alle besparingen ten volle doorgerekend zijn.

U kunt vrijblijvend een aanvraag voor een second opinion doen. Dan mailt u in ieder geval de al gemaakte EPC berekening (volgens NEN 7120) samen met de gevels en plattegronden (dat mogen pdf’s zijn). Bureau Kent maakt dan een inschatting of de aangeleverde EPC berekening te verbeteren is, en wat die verbetering zou kunnen opleveren in termen van EPC-verlaging of te vervallen of vereenvoudigen maatregelen. Wanneer u de second opinion wilt laten uitvoeren, maakt bureau Kent daar vooraf een offerte voor.

Voorbeelden van EPC-berekeningen waar een second opinion waarschijnlijk zinvol is:

– berekening van lineaire koudebruggen forfaitair verricht

– detailtekeningen niet opgevraagd of niet in berekening verwerkt

– PV panelen op basis van forfaitaire waarden / niet op STC

– gasketel zelfde type ongeacht afmetingen woning

– ventilatiebox zelfde type ongeacht afmetingen woning