Soepeler eisen voor woning van particulier

Het Bouwbesluit stelt de eisen waar iedere nieuwe woning aan moet voldoen. Wanneer u als particulier uw eigen woning laat bouwen, gelden er soepeler eisen! Dit geldt wanneer u als burger  tenminste het economische eigendom van de woning verkrijgt en volledige zeggenschap hebt over het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning. Wanneer u op een eigen kavel een eigen woning laat bouwen, is dat zeker het geval. Maar ook CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) projecten worden gezien als particulier. Het gaat dan om een groep van burgers die zijn georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Wat houden de soepeler regels in? Er zijn een aantal eisen, waar helemaal niet aan voldaan hoeft te worden, op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid, buitenberging en buitenruimte. Bij andere eisen hoeft niet aan het hoge nieuwbouwniveau voldaan te worden, maar aan het soepeler niveau voor bestaande bouw. Denk aan vloerafscheidingen, minimale oppervlakken verblijfsruimte en verblijfsgebied en minimaal daglicht.

Wat is dan uw voordeel? Laten we wel wezen: u zult zelf ook willen dat uw nieuwe woning aan alle eisen voldoet. Niet omdat het moet, maar omdat het voor het overgrote deel praktische eisen zijn die de leefbaarheid en waarde van uw woning op de lange termijn ten goede komen. Uw voordeel is in eerste instantie dat u minder kosten hoeft te maken om de woning te laten toesten aan de eisen – simpelweg omdat er minder eisen zijn en de eisen soepeler zijn. En in tweede instantie is uw voordeel dat u meer ontwerpvrijheid heeft. Wilt u bijvoorbeeld een tv-kamer of gamekamer inrichten zonder ramen, of ruimte besparen met een steilere trap, dan kan dat.