Sportaccomodaties energieneutraal

Alle gemeentelijke sportaccomodaties die dit jaar op de schetstafel komen, zullen energieneutraal ontworpen moeten worden. Per 1 januari 2019 moeten overheidsgebouwen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) voldoen. Veel sporthallen, gymzalen, zwembaden en sportcentra vallen onder die eis omdat ze door gemeentes gebouwd en gebruikt worden.
Uit een energiebenchmark die in 2015 door BBN adviseurs voor RVO werd gehouden, blijkt dat er zowel op elektriciteitsverbruik als op gasverbruik nog forse besparingen mogelijk en nodig zijn. Vooral in zwembaden is het gemiddelde gas- en electraverbruik hoog. In gymzalen, sporthallen en sportcentra ligt het gasverbruik rond de 15 m3 per vierkante meter bvo. Voor (bijna) energieneutraliteit moet dat fors omlaag. Het electriciteitsverbruik is hoog in sportcentra, gemiddeld in sporthallen en relatief laag in gymzalen.
De benutting van de sportaccomodaties blijkt maar beperkt invloed op het energieverbruik te hebben. Nieuwere gebouwen hebben over het algemeen een lager gasverbruik. Het electraverbruik blijkt nauwelijks van het bouwjaar af te hangen. Opvallend is verder dat er nauwelijks verband is tussen het energielabel en het elektriciteitsverbruik. Het gasverbruik neemt af, naarmate een sportgebouw een beter energielabel heeft.
Architecten die aan de slag gaan met een sportgebouw voor een gemeente of andere overheid, zullen op de BENG-eisen moeten anticiperen. Bureau Kent kan ontwerpers daarin bijstaan. Dat kan heel vrijblijvend, met een kennismakingsgesprek waarin we uiteraard ook de schetsen bekijken en ingaan op onwerpaspecten die nu meegenomen moeten worden om straks energieneutraliteit binnen bereik te houden.
Een vervolgstap kan zijn om een model van het gebouw globaal in BENG door te rekenen en tijdens het ontwerptraject dit model regelmatig bij te werken om er ontwerprichtingen mee te verkennen. Op deze manier houdt u een vinger aan de pols. Dat is belangrijk; de BENG-eisen zijn zo streng dat het aanbrengen van wijzigingen tijdens een laat ontwerpstadium erg duur is. Goed anticiperen op BENG is uiteindelijk de goedkoopste en soepelste ontwerproute.