Stagiar afgestudeerd

Op dinsdag 8 maart studeerde Johan van Boekel af als werktuigbouwkundig ingenieur bij de Hogeschool Utrecht. Zijn afstudeeronderzoek betrof het implementeren van een hybride warmteopwekker binnen de rekenregels van de NTA8800 (BENG). Een complex onderwerp, zowel qua installatie (een hybride van pelletketel en warmtepomp met buitenluchtunit) als qua berekening (de NTA8800 is enerzijds erg ‘dwingend’ maar is op andere punten nog niet zo uitgewerkt). Sterke punt aan het onderzoek van Johan is de feedbackloop die hij maakte tussen enerzijds zijn rekenmodel (uurlijkse simulatie van opwekkers pelletketel en warmtepomp, bij gerealiseerde regelstrategie en op basis van genormeerd buitenklimaat NEN 5060) en anderzijds de BENG-software (uniec3).

Johan, ook namens mede-stagebedrijf GWTech, heel veel dank en succes met het vervolg van je carriere bij PEET klimaatadvies!