Steeds meer warmtenetten in BENG databank

De databank met BENG-verklaringen wordt op dit moment gevuld. Om in 2021 voortvarend met BENG te starten, zijn die verklaringen erg belangrijk. Ieder bouwproduct of toestel dat in een gebouw wordt toegepast, en dat beter presteert dan de forfaitaire waarden, heeft zo’n verklaring nodig. Zonder die verklaring moet teruggevallen worden op de forfaitaire waarden en dat levert ongunstige BENG-scores op. Vooral bij warmtenetten kan dat een verschil van dag en nacht tot gevolg hebben. Ook warmtenetten mogen alleen berekend worden met een hoog rendement wanneer er een verklaring in de BCRG-databank is opgenomen. Op 12 oktober nog vroeg het lente akkoord zich af: “Is het nog steeds niet mogelijk om op detailniveau te rekenen omdat er geen kwaliteitsverklaringen zijn?” Het BCRG antwoordde toen dat er nog veel verklaringen verwacht werden in het laatste kwartaal van 2020. En ook in het eerste kwartaal van 2021 verwacht men nog veel verklaringen te controleren en aan de databank toe te voegen. Het lijkt er op dat dat proces nu op gang komt. Op 22 oktober staan 46 verklaringen voor de NTA8800 geregistreerd. Het betreft diverse warmte- en koudenetten, maar ook zonnecollectoren, elektrische radiatoren, PV en ketels.
Om er daadwerkelijk mee te rekenen, is het handig wanneer de verklaringen ook in de databanken van de software overgenomen zijn. Dat is nu nog niet het geval. Wanneer er een verklaring is, mogen de waarden uit die verklaring handmatig overgenomen worden en ingevoerd in het gebouwmodel.