Stikstof berekenen met Aerius

Voor klanten en eventueel nieuwe opdrachtgevers met bouwprojecten kan bureau Kent de stikstofberekening met Aerius verzorgen.

Met name voor relatief kleinschalige bouwprojecten kan bureau Kent de stikstof berekening met de Aerius calculator maken. Daarmee is de stikstof depositie op Natura 2000 gebieden te berekenen. Wanneer die onder de grenswaarde blijft (afgerond 0,00 mol per hectare per jaar) is het project verder niet vergunningplichtig.

Stikstof komt van nature voor in de atmosfeer als N2 en dat is geen probleem. Maar stikstof in andere vormen leidt tot overbemesting in natuurgebieden. Zoals ammoniak (NH4) dat vrijkomt bij veehouderij, en stikstoxoxiden (NOx) die vrijkomen bij de verbranding van gas, benzine, diesel en andere brandstoffen – zoals bij het verwarmen van gebouwen, transport van en naar gebouwen en het aandrijven van bouwmachines om die gebouwen te realiseren. Het is duidelijk dat die laatste onderwerpen de reden dat een stikstof berekening met Aerius nodig kan zijn bij nieuwe bouwprojecten.

Bureau Kent legt zich toe als adviesbureau voor relatief kleinschalige bouwprojecten. Voor de eigen opdrachtgevers kunnen dan ook Aerius berekeningen op korte termijn worden gemaakt. Andere bouwopdrachtgevers worden op basis van de omvang van het bouwproject in aanmerking genomen. Bureau Kent maakt geen Aerius berekeningen voor opdrachtgevers in de industrie of agrarische sector.

VNG meldde op 13 september 2019: ”Met de update van de AERIUS Calculator kunnen aanvragers en verstrekkers van vergunningen de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Deze nieuwe release is vanaf maandag 16 september beschikbaar. Deze release is de eerste concrete stap om de toestemmingverlening te hervatten. Hierdoor kunnen projecten doorgang vinden waar met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt.”

Informeer hier naar de mogelijkheid om een Aerius berekening te laten maken:

    Met behulp van de AERIUS calculator wordt de depositie van stikstof in de omliggende natuurgebieden, als gevolg van een bouwproject, berekend. Met een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr toont het rapport aan dat uw bouwproject geen vergunningsplicht heeft bij de betreffende vergunningverlener (dd 19 november 2019 – de regelgeving omtrent stikstof is onderhevig aan verandering!).