Stikstofberekening voor bouwprojecten

De stikstofberekening voor bouwprojecten gebeurt met online rekenmodel Aerius. Dit model wordt regelmatig geupdated en het is belangrijk altijd te werken met de meeste recente versie. Eind februari 2024 is de versie van AERIUS Calculator, Check en Connect, versie 2023.1 van kracht. Deze versie is op 14 december 2023 gereleased en bevatte een nieuwe functionaliteit en een paar kleine verbeteringen in gebruiksgemak. Iets eerder, op 6 november 2023 werden de bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer in AERIUS Calculator aangepast. Het RIVM had geconstateerd dat in de voorgaande actualisatie van AERIUS Calculator onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer waren toegepast. Berekeningen met mobiele werktuigen (zoals gebruikt in de bouw) die sinds de actualisatie van 5 oktober 2023 waren gemaakt, moesten helaas opnieuw worden gemaakt. Prijsopgave voor een aerius-advies hier.