Stroomversnelling mordicus tegen groen gas

Stroomversnelling, de organisatie die de bouw van nul-op-de-meterwoningen stimuleert is mordicus tegen het plan van minister Blok om de energie-prestatie-vergoeding ook mogelijk te maken voor woningen met een gasaansluiting. Stroomversnelling stelt dat woningen met een gasaansluiting nog steeds afhankelijk zijn van fossiele energie en heeft het gevoel dat hun initiatief ondermijnd wordt.

Helaas is de Stroomversnelling blijkbaar niet op de hoogte van het bestaan van biogas. Net zo goed als groene stroon is er ook groen gas. Groen gas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groen gas zou in 2020 zeven procent van de Nederlandse  hernieuwbare energiedoelstelling in kunnen vullen.

De vraag is dan ook waarom de Stroomversnelling zo benauwd is voor gasaansluitingen? Het doel is toch om nul-op-de-meterwoningen te stimuleren? En dat kan, zoals minister Blok zelf ook al constateert, prima met een gasaansluiting. Natuurlijk moet het verbruikte gas gecompenseerd worden met zelf opgewekte stroom, net zo goed als verbruikte elektriciteit gecompenseerd moet worden.

Met deze mordicus-tegen opstelling lijkt de stroomversnelling een dogmatische visie ontwikkeld te hebben. En dat is jammer, want een van de mooie en interessante aspecten aan energietechniek in de gebouwde omgeving is nu juist dat er zo veel manieren zijn om energieneutraliteit te bereiken. Om een van die opties wettelijk te laten blokkeren, is zinloos en schadelijk. Bureau Kent vindt dat het aan de markt is om uit te vinden wat de ‘beste’ en meest betaalbare mogelijkheden zijn om energieneutrale gebouwen te realiseren. Nederland heeft een geweldige gasinfrastructuur die op vele manieren bij kan dragen aan verduurzamen van ons energiegebruik en het is vreemd om dat tegen te willen werken.

Bureau Kent is voor zoveel mogelijk vrijheid in de manier waarop energieneutraliteit bereikt kan worden. De markt zal uitvinden welke manieren de beste zijn. De overheid zou haar ingrijpen in dit marktmechanisme moeten blijven beperken tot algemene maatregelen, zoals energiebelasting, CO2 heffing en het mogen doorbelasten van energie-investeringen door verhuurders aan huurders. Maar het is verkeerd als de overheid op voorhand duurzame energievoorzieningsopties, zoals groen gas, blokkeert.