Succesvolle second opinion EPC

Bureau Kent stond met succes een particulier bij, die bezwaar maakte tegen het feit dat zijn woning was opgeleverd met een aanzienlijk lagere EPC dan vermeld in de bouwaanvraag. Bureau Kent beoordeelde de oude EPC en rekende de werkelijk gerealiseerde EPC van de woning na. Deze was inderdaad aanzienlijk minder gunstig dan beloofd. Dit oordeel van bureau Kent was voldoende om een arbitragezaak te starten die uiteindelijk eindigde met een voor de de particuliere woningeigenaar gunstig oordeel.
De bouwvergunning was al in september 2007 aangevraagd, de aannemingsovereenkomst dateert uit 2013. De huidige particulier was niet eens de eerste eigenaar. Het kon toch tot een zaak komen omdat de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 van toepassing is. Die garantie ging van de eerste koper over op de huidige eigenaar en voor dit soort geschillen geldt een termijn van zes jaar.
Bureau Kent kwam na een vrij korte en snelle scan en berekening tot de conclusie dat de werkelijke EPC van de woning tussen de 0,90 en 0,95 lag. De door de arbitragecommissie aangewezen onafhankelijke deskundige (afkomstig uit ’t hart van de bouw) bevestigde dat. Want die kwam na uitgebreid onderzoek uit op een EPC van 0,94. Dat was voor de arbitragecommissie voldoende grond om de eiser gelijk te geven. De aannemer is veroordeeld tot het betalen van een bedrag dat voldoende is om aanvullende energiebesparende maatregelen te treffen en zo de EPC naar de beloofde waarde omlaag te brengen. Ook de advieskosten van bureau Kent komen voor rekening van de aannemer, aldus het vonnis.