Thermische bruggen in BENG

Hoe zit het met thermische bruggen (beeld https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermal-Bridge-Attic-heat_flux.png) in BENG? Heeft het nog wel zin om die mee te rekenen of is het onnodig aangezien de thermische bruggen ook forfaitair bepaald mogen worden? De thermische bruggen zullen vooral van invloed zijn op de score voor BENG1, maar de vraag is of die score maatgevend is?

Een klein onderzoek met uniec3 geeft snel meer duidelijkheid. De invloed van de thermische bruggen forfaitair of uitgebreid berekenen op de BENG1 score is groot. Groter dan nu op de EPC. De reden: BENG1 focust heel specifiek op de bouwkundige schil en daar spelen de thermische bruggen uiteraard een grote rol. Dus wanneer de BENG1 score belangrijk is, denk aan de EPV met een minimumeis voor de warmtevraag per m2, verdient het sterk aanbeveling om de thermische bruggen uitgebreid te berekenen. De invloed van de thermische bruggen op BENG2 is kleiner, maar nog steeds goed te zien. En ook op BENG3 heeft de manier waarop de thermische bruggen meegerekend worden een duidelijke invloed. Alleen op TOjuli heeft de manier waarop de thermische bruggen berekend worden geen grote invloed. In sommige gevallen lijkt de TOjuli score wat ongunstiger te worden zelfs, wanneer de thermische bruggen nauwkeurig berekend worden…