Thermische massa nog belangrijker in BENG

Thermische massa in een gebouw is positief omdat het de binnentemperatuur stabiliseert en er voor zorgt dat gratis warmte (zoals zontoetreding via de ramen) ook echt benut wordt. Daarmee wordt de warmtevraag verlaagd, en dat tikt door in de BENG1 eis – de eis die het lastigst te realiseren is.

Alle reden dus om de thermische massa te betrekken in het ontwerp en de berekening. De NTA8800 kent kleine verschillen ten opzichte van de NEN7120. Voor woonfuncties komt er een extra forfaitaire categorie bij, tussen de bekende ‘volledig houtskeletbouw’ en ‘gemengd, licht’ in. De categorieën krijgen een andere omschrijving, er wordt duidelijker benoemd wat voor vloeren en binnenspouwbladen van toepassing zijn.

Verder blijft de mogelijkheid bestaan om van de forfaitaire waarden af te wijken en de specifieke interne warmtecapaciteit met een uitgebreidere methode te bepalen. Voor ontwerpers is het advies dus om steenachtige materialen ‘in het zicht’ toe te passen. Adviseurs en rekenaars kunnen de uitgebreide methode gebruiken om gunstiger BENG1 scores aan te tonen.