Tijdelijke ontheffing BCRG verklaringen

Het bureau dat de kwaliteitsverklaringen voor de NTA8800 beoordeelt, BCRG, meldt eind november het volgende.  “Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. Voor de producten/systemen zullen nieuwe op de NTA 8800 afgestemde verklaringen moeten worden opgesteld.”

Echter zijn van veel producten en systemen die verklaringen nog niet aanwezig en dat maakt het lastig om goede BENG berekeningen te maken. BCRG schrijft: ‘’BCRG heeft tot op heden dan ook nog niet alle verklaringen en onderbouwingen mbt de NTA 8800 ontvangen. De verwachting dat deze in december 2020 en de eerste maanden van 2021 worden ingediend. Om deze reden is het toegestaan om bij een aantal typen verklaringen de komende 2 maanden gebruik te maken van de verklaring die is opgesteld in het kader van de NEN 7120 en/of het Nader Voorschrift. Vereiste is wel dat waarden op de verklaring gebruikt kunnen worden in de NTA 8800. In een aantal gevallen is er dan wel aanvullende informatie nodig die dan bij de leverancier van het betreffende product opgevraagd moet worden.’’

Er komt dus een tijdelijke overgangsregeling. Daarover zegt BCRG: ‘’We verwachten dat per 1-3-2021 nagenoeg alle verklaringen zijn aangepast aan de NTA 8800, BCRG is hierbij wel afhankelijk of de fabrikanten/leveranciers tijdig de aangepaste verklaringen en onderbouwingen (en dat deze voldoen) bij BCRG indient. Na de periode met de tijdelijke ontheffing dient men met de verklaring conform de NTA 8800 te rekenen. Bij de verklaringen op basis van de NEN 7120 voor de NTA 8800 moet bij de rendementen van systemen en de Rc-waarde van constructies een correctie van 90% worden toegepast (mindere Energieprestatie). Correctie is bedoeld om te voorkomen dat de Energieprestatie van het gebouw na de tijdelijke ontheffing lager uit gaat komen dan tijdens de ontheffingsperiode. Bijvoorbeeld bij aanvraag van de Omgevingsvergunning rekent men voor de Energieprestatie met de tijdelijke ontheffing en bij oplevering moet men rekenen met de verklaring opgesteld conform de NTA 8800.’’

De tijdelijke ontheffing is van toepassing voor verklaringen van de volgende productgroepen:    Bouwkundig (Isolatie); Ruimtekoeling (Warmtepompen, Compressiekoeling, Absorptiekoeling en Koude-opslag); Ruimteverwarming (Ketels, Warmtepompen) en Tapwater (Ketel, Warmtepomp).