Uitvoeringsfouten EPC voorkomen

Het LenteAkkoord besteedt op haar website aandacht aan de constateringen die Bouwtransparant deed met betrekking tot EPC-gerelateerde bouwfouten. Omdat het onderwerp belangrijk blijft – werkelijke energiezuinigheid is het doel, de EPC hooguit een middel – verwijst bureau Kent er  graag nog een keer naar.

epc realiteitVannuit de site van het LenteAkkoord: http://www.lente-akkoord.nl/epc-uitvoering/ kan doorgeklikt worden naar problemen en oplossingen op het gebied van isolerende schil, infiltratie, ruimteverwarming, ventilatie en warm tapwater. De informatie is laatst bijgewerkt in 2013, maar wel gerelateerd aan de NEN 7120, dus volledig van toepassing op de huidige norm.