Van het gas af?

Van het gas af, is het nieuwe credo. Soms wordt dat dogmatisch en stelt men de vraag naar het waarom niet meer. Dus: waarom zouden we moeten stoppen met gas, is dat terecht en wat zijn de alternatieven?
Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij en dat wordt uitgestoten in de atmosfeer. Inmiddels weten we dat daardoor de aarde opwarmt. Dat willen we niet, en daarom zullen we moeten stoppen met het verbranden van aardgas. Maar er is meer dan aardgas: biogas. Dit wordt geproduceerd uit mest en landbouwafval, uit vergistend GFT afval, en uit slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op verschillende plaatsen wordt zo groen gas geproduceerd en ingevoed in het gasnet. Door over te stappen van aardgas op groen gas, is het probleem van de CO2 uitstoot ook opgelost. De gasinfrastructuur die er al ligt, blijft in gebruik en hoeft niet afgeschreven te worden. ‘Van het gas af’ is daarom iets te kort door de bocht.
Aan de andere kant: dat we stoppen met het aanleggen van nieuwe gasnetten is wel te begrijpen. De hoeveelheid groen gas die beschikbaar is, zal niet voldoende zijn om aan alle vraag te voldoen. Elektriciteit is de energiedrager van de toekomst.