Variabel stroomtarief biedt voordelen

Vanaf 2017 kunnen consumenten, die een slimme meter hebben, kiezen voor een variabel elektriciteitstarief. Het stroomtarief verandert dan per kwartier, en zal tijdens dalmomenten goedkoper worden. Een variabel tarief is vooral aantrekkelijk voor particulieren die een groot deel van hun stroomverbruik kunnen plannen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische rijders die thuis de auto opladen. Door het oplaadmoment gunstig te kiezen, kan veel geld bespaard worden. De verwachting is dat variabele stroomtarieven zullen zorgen voor een betere spreiding van de elektriciteitsafname, wat het stroomnet minder belast. Variabele stroomtarieven zijn een belangrijke factor in het welslagen van een smart grid. In zo’n slim stroomnetwerk worden de vraag en het aanbod van stroom continu goed op elkaar aangepast. Dat is vooral nodig omdat windstroom en PV-stroom niet regelbaar zijn. Naast elektrische auto’s kunnen ook warmtepompen met een flinke buffer  gebruik maken van een variabel stroomtarief.

Slimme meters, variabele stroomtarieven, oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s en flexibel in te zetten warmtepompinstallaties met een grote buffer spelen geen rol in de EPC volgens NEN 7120. Weliswaar dragen deze technieken bij aan het goed functioneren van een slim elektriciteitsnet met duurzame opwekkers, maar er wordt geen directe energiebesparing gerealiseerd en het gaat niet om ‘gebouwgebonden’ energieverbruikers.