Veel hoger opwekrendement elektriciteit in BENG

In de komende BENG -norm gaan we rekenen met een rendement van 69% voor de elektriciteitsopwekking. Dat blijkt uit de NTA8800 die gisteren bekend werd. Dat is dramatisch veel hoger dan het opwekrendement van 39% waar we nu nog mee rekenen in de EPC.

Over de reden om met dit rendement te gaan rekenen, vermeldt de NTA (op blz 63) dat het een ‘beleidsmatig uitgangspunt’ is. Inhoudelijke achtergrondinformatie lijkt te ontbreken.

Binnen het kader van de EPC werd er tot nu toe (meer dan twintig jaar lang) van uitgegaan dat elektriciteit met een rendement van 39% wordt opgewekt. Dat rendement is te zien als het gemiddelde rendement van alle Nederlandse elektriciteitscentrales. Dat is dus een mix van kolencentrales, gascentrales en andere opwekkers zoals kernenergie en windmolens. In eerste instantie was die 39% in overeenstemming met de realiteit. Door de jaren heen is het gemiddelde rendement gestegen; door efficiëntere centrales en door een toename van duurzame wind- en zonne-energie.

De volgende tekst is aangepast  op 16-10-2018. Beleidsmatig is besloten om in de NTA 8800 te gaan werken met het gemiddelde opwekrendement dat voor het jaar 2020 verwacht wordt. In de Nationale Energie Verkenning 2017 heeft ECN daar een prognose voor gemaakt. Die prognose voor het gemiddelde opwekrendement is door TNO omgerekend naar de in de NTA te gebruiken ”getalswaarde voor de primaire energiefactor”.