Veel mogelijkheden om EPC-eis te halen

Er zijn veel mogelijkheden om te voldoen aan de huidige scherpe EPC-eis, blijkt uit een onderzoek van Mobius Consult dat RVO in februari publiceerde: “Trends in energetische maatregelen”. En dat is goed nieuws, want het betekent dat, ontwerpers, bouwers en eindgebruikers niet vast zitten aan bepaalde maatregelen.

Op het terrein van ventilatie zien we dat zowel balansventilatie met warmteterugwinning als natuurlijke ventilatie goed toepasbaar zijn binnen de huidige regels. De warmteopwekking gebeurt heel divers: met stadsverwarming, HR-ketels, warmtepompen, hybride toestellen en incidenteel ook houtpelletketels. Douchewater-warmteterugwinning wordt nog steeds regelmatig toegepast, en PV panelen mogen zich verheugen in een zeer grote belangstelling. De enige techniek die niet lijkt te profiteren van de EPC-aanscherping in 2015 zijn zonnecollectoren voor warm water; die zien we terug in minder dan 2% van de woningen. Het onderzoek richtte zich niet op isolatiemaatregelen en beglazing. De ervaring van bureau Kent is dat zowel HR++ als triple beglazing veel toegepast worden. Een andere regelmatig toegepaste maatregel is bedienbare buitenzonwering.

Bureau Kent ziet dit als een positieve constatering: hoewel de EPC-eis scherp is, zijn er nog steeds vele manieren om er aan te voldoen. Er worden geen maatregelen ‘opgedrongen’. Integendeel: opdrachtgevers lopen het risico dat ze door de vele mogelijkheden verward worden en door de bomen het bos niet meer zien. Bureau Kent helpt opdrachtgevers graag, door op zoek te gaan naar de maatregelen die het best passen bij de visie en wensen van de opdrachtgever.  Waar de een kiest voor de oplossing met de laagste investeringskosten, wil een ander all-electric, passief of autarkisch. Bureau Kent helpt opdrachtgevers graag door de mogelijkheden op een rij te zetten!