Ventilatie ’techniekneutraal’ in BENG

Het energiegebruik voor ventilatie wordt ’techniekneutraal’ berekend in de komende BENG norm voor bijna energieneutraal bouwen. Al eerder werd door verschillende partijen en ook op deze blog gewezen op een een weeffoutje in de eerste BENG-eis. Daarin werd warmteterugwinning uit ventilatielucht met een WTW wel meegerekend, maar warmteterugwinning door een hybride warmtepomp of een warmtepompboiler niet.  Dat weeffoutje blijkt hersteld te zijn. In BENG-1 moet altijd gerekend worden met een C1 ventilatiesysteem voor het bepalen van de energievraag. In BENG-2 wordt vervolgens wel gerekend met het werkelijke ventilatiesysteem en daar wordt het energieverbruik op gebaseerd. Kortom: de voordelen van energiebesparende ventilatiesystemen komen nog wel tot uiting, maar dan alleen in BENG2. Er is één uitzondering: het voorverwarmen van ventilatielucht in een serre komt als enige nog wel tot uiting in BENG1.

Dat blijkt uit de NTA 8800, die recent uitkwam. Bureau Kent bericht regelmatig over de consequenties die deze Technische Afspraak gaat hebben.