Ventilatiebranche wil strengere BENG-eisen

De Vereniging Luchttechnische Apparatuur (VLA) pleit voor ambitieuzere BENG-eisen. Dat blijkt uit de reactie die VLA-voorzitter Eric van Heuveln op 8 februari op de internetconsultatie plaatste. De ventilatiefabrikanten willen een BENG-1 van 40 kWh/m2 per jaar.  Dat is fors scherper dan de concept geadviseerde eis van 70 kWh/m2 per jaar, maar alsnog soepeler dan de eerder voorgenomen eis van 25 kWh/m2 per jaar.

Over BENG-2 zegt de VLA-voorzitter dat die minstens gelijkwaardig moet zijn aan de huidige EPC-eis van 0,40 (voor woonfuncties). Dat is volgens veel (de meeste) deskundigen nu nog niet het geval.

Verder adviseren de ventilatiefabrikanten een realistischer waarde van de Primaire Energie Factor (PEF) voor elektriciteit. Nu rekenen we nog met een opwekrendement voor elektriciteit van 39%. Dat zou binnen de BENG-systematiek naar 69% gaan. Dat is volgens van Heuveln onrealistisch. De VLA pleit daarom voor het rekenen met een rendement van 48% (PEF=2,1) want dat is de Europees vastgelegde forfaitaire waarde.

Tenslotte vinden de ventilatiefabrikanten dat de door de politiek bepaalde kaders rond de energienormen niet op de fysische werkelijkheid berusten. Men ziet een maatschappelijke noodzaak om gebouwen te beoordelen op het werkelijke energieverbruik. Het advies van de VLA is om methoden te ontwikkelen om gebouwen op de werkelijke energieprestaties te beoordelen en een verplichte monitoring van werkelijke energieprestaties in te voeren.