Ventilatoren energiezuinig

Bureau Kent heeft gemeten elektriciteitsverbruiken van ventilatoren vergeleken met berekeningen volgens de NEN 8088 en NEN 7120. De meetgegevens komen uit het Monicair onderzoek, en de berekeningen zijn uitgevoerd met uniec.

Het elektriciteitsverbruik van ventilatoren is gedurende langere tijd gemeten, waarbij de onderzoekers ook rekening hielden met de ventilatiestand. Voor alle ventilatiesystemen blijkt het gemeten verbruik lager te zijn dan het berekende verbruik volgens de forfaitaire methode. De productspecifiek berekende verbruiken liggen dicht bij de werkelijke waarden. Alleen voor decentrale ventilatiesystemen is er een wat groter verschil tussen het gemeten en het berekende verbruik. Omgerekend naar EPC zijn de verschillen tussen gemeten waarde en productspecifiek berekende waarde nergens meer dan 0,03.

In een vorige blog bleek dat sommige ventilatiesystemen meer energie verbruiken voor het opwarmen van de ventilatielucht, dan verwacht. De naar Emonicair ventilator energiePC omgerekende verschillen tussen gemeten en berekende waarde lopen daar op tot maximaal 0,10.