Ventileren tegen corona

Om coronabesmettingen in gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen, is één van de belangrijkste maatregelen om goed te ventileren. En wat dan goed ventileren is, welke technieken daarvoor juist wel en welke juiste niet in aanmerking komen, zou heel veel uitleg vragen. De basics zijn door collega Harm Valk al heel goed uitgelegd in zijn  artikel over corona en ventilatie.

Wilt u meer weten, wilt u meer inzicht hebben in de coronatechnische voor- en nadelen van het ventilatiesysteem in uw gebouw, of wilt u de effectiviteit van de ventilatie in uw gebouw door te laten meten, neem dan contact op met bureau Kent.