Verdwijnt de EPG?

Het NEN doet een oproep die wat alarmerend klinkt: de EPG verdwijnt! Al in 2016 zal de Nederlandse energieprestatienorm door een Europese versie vervangen gaan worden, stelt het normalisatieinstituut. Iedereen die belang heeft bij de huidige NEN 7120 wordt opgeroepen om de informatiebijeenkomst op 28 oktober bij te wonen. NEN meldt dat er nog mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op de verder te ontwikkelen normen.

epg nen cen tc 89

Stappen we in 2016 echt over op een Europese norm? Bureau Kent betwijfelt dat. Het proces om tot een Europabreed gedragen norm te komen, zal lastig snel te volbrengen zijn. Zeker nu externe partijen van buitenaf worden uitgenodigd om mee te komen praten. 2018 is wellicht realistischer dan 2016. En daarna kan het nog een tijd duren voor die Europese norm in het Nederlandse Bouwbesluit aangewezen wordt…