Verhuurders tevreden over PV

De PV-systemen die in de afgelopen jaren door woningcorporaties zijn gerealiseerd, functioneren meestal naar tevredenheid. Van de verhuurders is 78% tevreden en van de huurders is 85% dat. Dat concludeert Maarten Corpeleijn van Huur & Energie Consult na een enquete onder professionele verhuurders; waarvan de respons met ruim een kwart van de markt zeer representatief is. De opbrengst van de PV-systemen is bij 80% van de projecten volgens verwachting. Bij monitoring en onderhoud lijkt nog wel iets te verbeteren, slechts de helft van de verhuurders krijgt de opbrengsten online in beeld en 40% heeft geen (goede) afspraken over monitoring en opbrengsten gemaakt. In het overgrote merendeel van de projecten wordt rekening gehouden met schaduw. De meest verhuurders leggen de panelen alleen op onbeschaduwde dakvlakken. Wanneer dat er niet is, doet de betreffende woning niet mee. Ruim tien procent van de verhuurders werkt met micro-omvormers om de nadelen van schaduw op te vangen. De investeringskosten liggen rond de 440 euro per paneel all-in (inclusief aansluiten groepenkast, monitoring, bijkomende kosten en BTW). Per Wattpiek kost PV gemiddeld 1,72 euro. De belangrijkste redenen voor verhuurders om al dan niet door te gaan met PV zijn van financiële aard. De salderingsregeling, verrekenmogelijkheden buiten de huur en subsidies zullen hun besluit over toekomstige PV-projecten bepalen.

PV is een van de meest gebruikte maatregelen om de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen aan de EPC-eis te laten voldoen. Dat de praktijkprestaties van zonnepanelen goed overeenstemmen met de verwachting is positief en geeft meer vertrouwen in de uitkomsten van de NEN 7120 op dit punt.