Vernieuwd infoblad pelletketels en EPC

Pelletketels kunnen een goede bijdrage leveren om gebouwen energiezuinig te verwarmen en de EPC te verlagen. Er zijn wel randvoorwaarden, en om opdrachtgevers te helpen in hun keuzeproces heeft bureau Kent een vernieuwd infoblad over dit onderwerp uitgebracht. Er is nu onder andere een verwijzing naar de website van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) opgenomen. Daar zijn de meeste leveranciers terug te vinden en is veel achtergrondinformatie beschikbaar. houtpellets

Verwarmen met biomassa ketels wordt in de NEN 7120 gezien als CO2-neutraal. In het algemeen leidt dat tot zeer lage waarden voor de EPC. Om te voorkomen dat daardoor minder aandacht aan de isolatie besteed zou worden, geldt tevens een tweede-trap-eis. Bureau Kent baseert de adviezen op beide eisen. Voor biomassaketels die tevens elektriciteit opwekken, biomassa-warmtekracht zoals de Okofen pellematic smart-e, ontwikkelde bureau Kent als eerste adviesbureau in Nederland de berekeningsmethode voor de EPC.

Uw email (verplicht)