Versoepeling energie-eisen onnodig en onwenselijk

Collega’s van DWA betogen maandag 3 december op duurzaamgebouwd.nl dat de versoepeling van de BENG-eisen onwenselijk en onnodig is. ‘BENG 2018 zet een stap terug in ambitie. Een duurzame wereld is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten wij moeite voor doen.’
De deskundigen van DWA stellen dat de argumenten voor versoepeling niet opgaan. Misschien dat de scope voor de kostenoptimaliteitstudie te beperkt was. Weliswaar zullen de investeringen (bij een scherpere BENG-eis) hoger zijn, maar de verbruikskosten dalen en het comfort voor de gebruiker neemt toe. DWA vraagt zich af of er een goede afweging is gemaakt en pleit voor duurzame kwaliteit, met uiteindelijk lagere Total Costs of Ownership.
DWA stelt: ‘De bouwnormen mogen ons inziens de markt steeds uitdagen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen’. Bureau Kent sluit zich hier volledig bij aan. De versoepelde BENG-normen dagen niemand uit. Terwijl iedereen snapt dat er een noodzaak en een uitdaging ligt om energie-efficienter te gaan bouwen. Architecten mogen en moeten worden uitgedaagd om in hun ontwerpen meer rekening te houden met het energieverbruik, Bouwers willen uitgedaagd worden om energeizuiniger gebouwen te bouwen, producenten zoeken de uitdaging om met energiezuiniger innovaties te blijven komen. En adviseurs willen worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor complexe projecten die naast energieneutraliteit aan vele andere randvoorwaarden moeten voldoen.
Soepeler energie-eisen per 2020. Snapt u het nog?