Vierde BENG-eis aan temperatuuroverschrijdingen

We kennen inmiddels de eisen BENG1, 2 en 3, maar er blijkt ook een BENG4 te zijn. Die zorgt er voor dat er aandacht blijft voor een goed zomercomfort. Wanneer er geen mechanisch koelsysteem komt, hoeft er volgens de komende BENG regels voor bijna energieneutrale gebouwen, geen energiegebruik voor zomercomfort berekend te worden. Dat in tegenstelling tot de huidige norm, de NEN 7120, waarin nog dat nog wel gebeurt. Deze wijziging is een forse. Zeker in gebouwen met veel glas, kan het aandeel van het energiegebruik voor zomercomfort een grote invloed op de EPC hebben. Via dit energiegebruik voor zomercomfort worden maatregelen als bedienbare buitenzonwering en zomernachtventilatie doorberekend in de energieprestatie.
Er blijft binnen de BENG-regels wel aandacht voor het zomercomfort en het beperken van temperatuuroverschrijdingen. Dat gebeurt door een extra indicator te berekenen en daar een eis aan te stellen.. De NTA 8800 heeft een aparte paragraaf die volledig aan het bepalen van de indicator voor temperatuuroverschrijding, TO juli, is gewijd. En, zo lezen we daar, in het Bouwbesluit wordt een grenswaarde voor deze indicator opgenomen. Deze eis is zonder meer te zien als BENG-4, de vierde eis in het kader van de regels rond bijna energieneutrale gebouwen. Bureau Kent levert advies over de komende regels rond energieneutraal bouwen en blogt er regelmatig over.