Vierkante-meter eis vervangt EPC

Nog 5 jaar, en dan zeggen we de EPC vaarwel. Wanneer in 2020 bijna energieneutraal gebouwd wordt, zal de EPC vervangen zijn door een energie-eis in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak. De EPC die we nu gebruiken is niet allen aan het gebruiksoppervlak, maar ook aan het oppervlak van de geisoleerde gebouwschil gerelateerd. Tijdens een presentatie op 1 juni werd duidelijk dat men denkt aan een eis aan de energiebehoefte (bijvoorbeeld 25 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak), een eis aan het primaire energieverbruik (ook in kWh/m2) en een eis aan het minimumpercentage duurzame energie (bijvoorbeeld 50%).

bengDe overheid sorteert wel voor op een onderscheid maar gebouwvorm. Zo wordt er aan gedacht om studio’s kleiner dan 50 m2 en woongebouwen van meer dan 5 verdiepingen uit te zonderen. Projectontwikkelaars gaven al eerder aan dat zij van mening zijn dat de huidige EPC-eisen al moeilijk te realiseren zijn voor woongebouwen. Het dakoppervlak zou te beperkt zijn om de benodigde PV-panelen te plaatsen en vaak toegepaste collectieve ringleidingen scoren erg ongunstig.