Volgend jaar energielabel volgens BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Bekende informatie misschien, het lenteakkoord schreef er veel over, hier vatten we het nog een keer samen. De energie-eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Dan wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt, de NTA 8800. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr) waarop het energielabel wordt gebaseerd. Het energielabel wordt geregistreerd op basis van de laatste versie van de NTA 8800. Het label bij oplevering is gebaseerd op een detailopname. Op het energielabel komt in ieder geval de energielabelletter en het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar te staan. Ook energielabels voor nieuwbouw die vanaf 1 januari 2021 wordt opgeleverd, maar waarvan de vergunningaanvraag nog met een EPC-berekening is ingediend, zullen op basis van de NTA 8800 worden opgesteld. RVO laat inzichtelijk maken welke onderdelen vanuit de EPC-berekening op basis van de NEN 7120 gebruikt kunnen worden voor de berekening op basis van de NTA 8800 en welke gegevens aangevuld moeten worden. Dit betreft zowel nieuwbouw woningen als nieuwbouw utiliteitbouw.In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen nieuwe indeling van energielabels: nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.