Warmtevisie mikt op collectieve netten

Het ministerie van Economische Zaken heeft een warmtevisie uitgebracht, die inhoudt dat we meer met duurzame warmte en minder met gas gaan verwarmen. De 28 bladzijden tellende visie is duidelijk geinspireerd door de problematiek van de oprakende Groningse gasbel. Daarnaast adresseert het stuk terecht de discussie omtrent de warmtewet. Of eigenlijk: hoe en door wie zorgen we dat duurzamere warmtelevering betaald wordt?

warmtevisieDe voorbeelden die het stuk geeft, wijzen op een revolutie van individuele naar collectieve warmtevoorziening. Warmte- en koudeopslag, diepe geothermie, restwarmtegebruik van tuinbouw en industrie en afvalverbranding zijn alle technieken die vragen om collectieve warmtelevering. Daamee komt een einde aan de nu nog gangbare, individuele, oplossing waarin we verwarmen met ieder een eigen gasketel. Er blijven enkele technieken over voor duurzaam verwarmen op meer individuele basis; zoals met groen gas of met een kleine biomassaketel.