Warmteweerstand Rc volgens NTA 8800

Vanaf volgend jaar moet de warmteweerstand Rc van vloeren, gevels en daken op een andere manier berekend worden. Nu gebruiken we daar nog de NEN 1068 voor, en dat wordt de NTA8800. Daarmee gaat de Rc-berekening deel uitmaken van het grotere geheel van de BENG. Tussen de uitkomst met de nieuwe of de oude berekening zit een klein verschil. Bijvoorbeeld een gevel die nu berekend is op een Rc van 4,5 m2K/W zal straks met de nieuwe methode uitkomen op een Rc van 4,7 m2K/W. Inderdaad: bij een onveranderde constructieopbouw hoort straks een andere waarde van de Rc. Daarom worden de minimale Rc-waardes aangepast, tegelijk met het van kracht worden van de nieuwe methode. Bureau Kent zal berekening van de warmteweerstand gaan aanbieden, binnen het pakket van BENG-berekeningen en adviezen.