Warmtewet stimuleert energie-efficiente warmtenetten

Op vier februari wordt in de Tweede Kamer bij de vaste commissie voor Economische Zaken een rondetafelgesprek over de warmtewet gehouden. Consumentenorganisaties zoals Vereniging Eigen Huis en Woonbond hadden daar op aangedrongen. Zij zijn van mening dat warmteconsumenten nog steeds te veel betalen. Bij het gesprek zal ook de Autoriteit Consument en Markt, die de maximumtarieven bepaalt, aanwezig zijn.

Bureau Kent staat achtewarmtewet bouwbesluitr de warmtewet, niet alleen omdat deze consumenten beschermt tegen de monopoliepositie van de warmteleverancier. Warmtenetten maken vaak gebruik van duurzame energie (WKO) of efficient opgewekte warmte (WKK of restwarmte). Wanneer deze installaties energetisch goed functioneren, is er weinig fossiele energie nodig om de warmte op te wekken en af te leveren. In dat geval zal het geen probleem zijn om te voldoen aan de warmtewet. Wanneer installaties slecht functioneren, gaat dat ten koste van het rendement, en maakt de leverancier meer energiekosten voor het afleveren van dezelfde hoeveelheid warmte. Indirect dwingt de warmtewet de leveranciers dus om hun installaties goed en energiezuinig  werkend aan te leggen en onderhouden. Feitelijk zorgt de wet er voor dat  warmtenetten die energetisch onrendabel zijn, ook financieel onrendabel worden. Daarmee beschermt de warmtewet niet alleen consumenten, maar ook het milieu.